Czy wiesz, że kto pierwszy w prawie, ten lepszy? Co zrobić, gdy ktoś zarejestrował nazwę Twojej firmy? Czy wiesz jaka „kara” grozi za naruszenie prawa do znaku?

Jak wiedzę zamienić w produkt? Czym są przedsiębiorstwa spin out/spin off? Czy współpraca uczelni i biznesu jest możliwa?

Czy mogę legalnie „ściągać” pliki z Internetu? Czy każde zdjęcie podlega ochronie? Jak długi może być cytat? Czy „mailem” można przenieść prawa autorskie?

Mam innowacyjny pomysł, czy mogę go opatentować?

Co mogę zatem chronić jako wynalazek? Czy programy komputerowe można patentować?

Czy wiesz, że prawie każdy design może być chroniony bez formalności, z mocy prawa?

Czy wiesz, jak projektować, żeby nie naruszać prawa innych osób?

Czy we wzorze cytat jest dopuszczalny? A parodia?

Kupuję utwór czy prawo do utworu? Czym jest integralność utworu? Kupiłem zdjęcie… Jak wiele zmian mogę wprowadzić?

Czy można zrzec się praw autorskich? Czym cesja różni się od licencji? Jak sprzedać wynalazek?

Czy wiesz, że korzystając z Internetu zawierasz nawet kilkadziesiąt umów dziennie? Czy działalność w sieci jest bezpieczna? Czy mogę wykorzystywać teksty z Wikipedii?

Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź na naszych szkoleniach.

Nasza metoda:
Mini wykład z prezentacją pp i prezi, mnóstwo case studies !, dyskusja moderowana, burza mózgów, powtórki i quizy oraz autorska metoda Szkolenie przez Przebudzenie™, dzięki której nigdy nie zapomnisz naszego szkolenia!

Pobierz przykładowe programy szkoleń:
Prawna ochrona marki
Ochrona znaków towarowych
Ochrona marki w farmacji
Od wiedzy do biznesu
Komercjalizacja technologii
Własność intelektualna w transferze wiedzy
Własność intelektualna w transferze technologii
Spółki spin out/spin off
Umowy w procesie komercjalizacji
Prawo autorskie w praktyce
Cytat i inne formy dozwolonego użytku
Umowy w prawie autorskim
Prawo autorskie w Internecie
Wolne zasoby a prawo autorskie
Prawo autorskie w instytucji publicznej
Ochrona praw autorskich
Innowacje a prawo
Systemy ochrony innowacji
Prawo wynalazcze
Ochrona programów komputerowych
Własność intelektualna w pracy inżyniera/konstruktora
Design a prawo
Systemy ochrony wzornictwa
Projektowanie a prawo
Od projektu do biznesu
Umowy w prawie własności intelektualnej
Umowy w sieci
Wszystko o licencjach
Internet a prawo
Prawo własności intelektualnej w Internecie
Umowy w sieci
Prawo w chmurze
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Dozwolone formy reklamy porównawczej
Pasożytnictwo i inne czyny nieuczciwej konkurencji
Ochrona reputacji przedsiębiorcy
Umowy w prawie własności intelektualnej
Umowy w sieci
Wszystko o licencjach