Rzecznik patentowy. Absolwent Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Barwników i produktów Organicznych w Zgierzu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Od roku 1993 wspólnik w Kancelarii Patentowej W.Sójka M.Wróblewski w Łodzi. Współpracuje z Kancelarią Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy w Warszawie oraz Kancelarią Logoprotect w Krakowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z problematyką ochrony własności przemysłowej. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony patentowej wynalazków, zwłaszcza z zakresu chemii i farmacji.